Historie

Organizovaná tělovýchova v Dobřenicích

Vlastimil Málek ml. - Sto let organizované tělovýchovy

v Dobřenicích (1898-1998)

Následující text je výtahem z výše uvedené knihy. Více naleznete na konci této stránky.

Počátky organizované tělovýchovy v Dobřenicích sahají až do roku 1898, kdy zde byl založen první tělocvičný spolek Sokol. I když byla o osm let později rozpuštěna, položila základy všem tělocvičným spolkům a jednotám, jež zde byly zakládány po vzniku ČSR. K obnovení Sokola došlo v roce 1919, v této době vznikaly v Dobřenicích další tělocvičné jednoty a tělovýchova se rozdrobila.

Počátkem dvacátých let se v Dobřenicích začala neorganizovaně provozovat kopaná, jíž vzal pod svá křídla v roce 1930 založený sportovní klub Dobřenice(SKD). 

Od července 1932 jsou dochovány první záznamy o utkáních, které sehrálo I. mužstvo SK Dobřenice.

Hrálo se s mužstvy SK Syrovátka, SK Včelák Libčany, AFK Lázně Bohdaneč, SK Dolany, SK Slavia Hradec Králové, SK Sparta Třebeš, AFK Nový Bydžov, SK Miletín, SK Opočno, SK Nový Hradec Králové, SK Nechanice, SK Dobruška , SK Týniště nad Orlicí, SK Slovan Pardubice, SK Třebechovice pod Orebem a další.

Hráči: Jar. Málek, Fr. Hynek (brankář), V. Moravec, V. Klubíčko, Fr. Vávra, Jos. Hyršl, Jos. Bieman, V. Syrůček, A. Čapek, St. Hlubuček, Branda, Jos. Pícha, K. Volf a další.

V letech 19391941 byly postupně všechny sportovní spolky a tělocvičné jednoty V Dobřenicích rozpuštěny.

Již v květnu 1945 byl v obci obnoven Sokol, o dva roky později se znovu ustavil i Sportovní klub, hrající kopanou. Po roce 1948 byla celá československá tělovýchova sjednocena - všechny sportovní kluby a tělocvičné jednoty byly přinuceny stát se součástí TJ Sokol. V Dobřenicích proto Sportovní klub v listopadu 1948 zanikl a jeho členové přestoupili do Sokola, kde tímto způsobem vznikl samostatný odbor kopané.

Po sjednocení tělovýchovy v obci pod TJ Sokol bylo rozhodnuto na schůzi Místního národního výboru dne 18. února 1949 zahájit v Dobřenicích výstavbu nového sportovního stadionu. Jako vhodný prostor byl vytipován rozlehlý písník pod někdejší cihelnou a v prosinci 1949 byl vypracován na stavbu stadionu projekt. Podle tohoto projektu zde mělo být vybudováno fotbalové hřiště obklopené lehkoatletickou dráhou, dále dvě hřiště na odbíjenou a čtyři tenisové kurty. Projekt pamatoval i na nezbytné sociální zázemí (šatny, sprchy, záchody). Vedoucími prací při terénních úpravách bývalého písníku byli zvoleni V. Chmelař, Fr. Hynek a Fr. Vávra 48). Plocha byla v letech 19491953 srovnána buldozerem a odvodněna, poté byla zahájena výstavba kabin. Přestože původní projekt nebyl nakonec realizován (lehkoatletická dráha, volejbalová hřiště, tenisové kurty), vznikl v Dobřenicích v těchto letech díky obětavé brigádnické práci členů TJ a dalších občanů na venkovské poměry nezvykle rozlehlý areál. Fotbalové hřiště s rozměry 105 x 70 metrů patřilo k největším v republice, navíc bylo odvodněno drenážním potrubím, což umožňovalo sehrát utkání i v případě silných dešťů, kdy byla hřiště v okolí podmáčena či dokonce zatopena. Nové fotbalové hřiště bylo zprovozněno v březnu 1954, ovšem výstavba kabin se značně protáhla. Do roku 1954 byla veškerá fotbalová utkání hrána na hřišti za hostincem "U Kučerů".

V roce 1952 vznikla v Dobřenicích Dobrovolná sportovní organizace Dynamo a počátkem roku 1953 byla proto TJ Sokol Dobřenice přejmenována na TJ Dynamo Výzkumná šlechtitelská stanice Dobřenice. V roce 1957 se stala Tělovýchovná jednota Dynamo Dobřenice  členem ČSTV

V roce 1992 TJ Dynamo Dobřenice zanikla - nahradila ji TJ Sokol Dobřenice. V tuto dobu v Dobřenicích vzniklo sdružení FC Kozlovna Dobřenice. Jednalo se o fotbalový tým, složený z pravidelných návštěvníků hostince "U Svatošů" který hraje přátelská utkání s hospodskými jedenáctkami či starými gardami z okolních obcí.

V roce 1996 byl založen fotbalový celek TH Prazdroj při dobřenickém hostinci "U Nosků". Ze začátku bylo odehráno několik přátelských utkání, v letech 1997 a 1998 se zúčastnilo fotbalové ligy neregistrovaných.

V roce 1997 TJ Sokol Dobřenice zanikla a nahradila ji AFK Sokol Dobřenice.

Fotografie z knihy naleznete v části Obrazové přílohy

Veškeré údaje byly převzaty z knihy Vlastimila Málka ml. - Sto let organizované tělovýchovy v Dobřenicích (1898-1998).

Tuto knihu má V. Málek na svých stránkách http://dobrenice.wz.cz/uvodni.htm a tímto bych mu rád poděkoval za vnik této publikace.